Mummonmarkan vartijat

Mummonmarkan vartijat on Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry:n hanke, jolla pyritään lisäämään ikäihmisten tietoisuutta taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista sekä niiltä suojautumisesta. Hanke toimii valtakunnallisesti vuosina 2018-2021 rahoittajanaan STEA.

Hankkeen tarkoituksena on ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjunta tiedottamisen, kouluttamisen ja tuotettavan opaslehtisen avulla, ikääntyneiden omista tarpeista ja näkökulmista käsin. Hankkeessa toteutetaan koulutuskierros ja pop up -tyyppisiä pienempiä tilaisuuksia. Hankkeessa koulutetaan talouslähettiläitä kunnallisiin vanhusneuvostoihin tai eläkeläisjärjestöihin, jotka voivat välittää tietoa teemasta alueellaan. Hankkeen toiminnan ja materiaalien suunnittelussa käytetään ikääntyneitä osallistavia muotoja.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on haasteellisissa elämäntilanteissa olevat, taloudellista kaltoinkohtelua kohdanneet ikääntyneet. Tavoitteena on kuitenkin lisätä myös suuremman yleisön tietämystä ikääntyneiden taloudellisesta kaltoinkohtelusta, jotta ilmiön torjunta yhteiskunnassa vahvistuu.

Hankkeen puitteissa yhdistetään ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun teeman ympärillä toimivien organisaatioiden osaaminen, lisätään yhteistyötä sekä estetään päällekkäistä tekemistä. Hankkeen tausta ja perusteltu tarve nousevat muun muassa Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry:n aiemman Tunnista taloudellinen hyväksikäytto (TIKKA) -hankkeen tuloksista sekä Sisäministeriön Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelmasta ja sen päivityksestä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.

 • Poliisi ja Poliisihallitus
 • Kuluttajaliitto
 • Eläkeliitto
 • Eläkkeensaajien keskusliitto
 • Fingerroosin säätiö
 • Takuusäätiö
 • Vanhustyön keskusliitto
 • Kansallinen Senioriliitto
 • Finanssiala ry
 • Rikoksentorjuntaneuvosto
 • Eetu ry
 • VENK ry