Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018-2021

Mummonmarkan vartijat –hankkeemme tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. Tarjoamme myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen.

Toimimme yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Verkostoa yhdistää tieto ja osaaminen ikääntymisen erityiskysymyksistä, rikoksista ja niiden torjunnasta sekä rahaan liittyvästä talousosaamisesta. Hankesuunnittelijamme käyvät kertomassa aiheesta erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomen kutsuttaessa, järjestämällä niitä itse ja osallistumalla koulutus- ja messutapahtumiin.

Kirjoitamme artikkeleita ja annamme haastatteluita ikääntyneisiin kohdistuvasta taloudellisesta kaltoinkohtelusta. Esiintymistilaisuuksissa jaamme hankkeen, Suvannon ja yhteistyökumppaneiden julkaisemaa materiaalia teemasta. Vuoden 2021 aikana teemme pienen opaslehtinen, jota voidaan jakaa hankkeen loppumisen jälkeenkin. Oppaassa yhdistetään olemassa olevaa ja hankkeen aikana saatavaa aineistoa.

Ota yhteyttä

Logo

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hankesuunnittelija Pirjo Laveri

Puh. 050 431 7613

Hankesuunnittelija Erja Ronkainen

Puh. 050 411 8039

Suvanto-linja tiistaisin 13-15 (30.6.20 saakka myös to 13-15)

Puh. 0800 06776

etunimi.sukunimi@suvantory.fi

© 2019 Suvanto ry. Pohj. Hesperiankatu 15 B 21 a, 00260 Helsinki