Läheisen tekemä kaltoinkohtelu

Läheisen tekemän taloudellisen kaltoinkohtelun tekijänä useimmiten oma aikuinen lapsi tai lapsenlapsi. Taloudellinen hyöty saavutetaan usein käyttämällä hyväksi uhrin luottamusta, tunnesidettä tai riippuvuutta tekijästä. Lähisuhteessa tapahtuva kaltoinkohtelu voi olla:

 • Rahan, omaisuuden tai maksuvälineen anastamista, haltuunottoa tai väärinkäyttöä

 • Testamentin, valtakirjan tai valtuutuksen laatiminen vastoin uhrin etua tai tahtoa

 • Ennakkoperintö, lahja tai laina vastoin uhrin etua tai tahtoa

Rahan, omaisuuden, perinnon tai muun hyödyn saamiseksi läheinen saattaa uhkailla, pakottaa, painostaa, harhauttaa ja/tai käyttää hyväksi ikääntyneen uhrin luottamusta, tietämättömyyttä tai terveydentilaa.

Näin tunnistat kaltoinkohtelun

Omalla kohdallasi

 • Uhataanko sinua tai tehdäänkö sinulle fyysistä tai henkistä väkivaltaa, mikäli et anna rahaa?
 • Painostaako läheisesi sinua antamaan rahaa tai tekemään asiakirjoja?
 • Antaako hän ymmärtää, että välinne menevät poikki tai että hän ei enää anna sinulle tarpeellista apua, mikäli hänen tahtonsa ei toteudu?
 • Vetääkö asioinnissa avustava taho välistä omiin menoihinsa tai ostoksiinsa?
 • Painostetaanko sinua laatimaan asiakirjoja tai myymään omaisuuttasi vastoin tahtoasi?
 • Myydäänkö omaisuuttasi sinulta salaa?
 • Saatko itse päättää, mihin rahasi käytät?
 • Tuntuuko sinusta, että annat rahaa, vaikka et oikeastaan haluaisi, välttääksesi konfliktin?
 • Oletko joutunut yllättymään, kun olet kauppojen tai asiakirjan tekemisen jälkeen huomannut, että läheisesi olikin etukäteen antanut asiasta virheellistä tietoa?
 • Käyttääkö läheisesi asuntoasi, lääkkeitäsi tai muuta omaisuuttasi ilman lupaasi?

Toisen kohdalla

 • Muutokset käyttäytymisessä tai puheissa
 • Hoitamattomuus, laihtuminen, terveydentilan heikentyminen
 • Rahankäytön muuttuminen
 • Poikkeuksellinen raha-asioista puhumisen välttely
 • Kodin poikkeava piilottelu
 • Tavaroiden häviäminen
 • Omistusasunnosta vuokralle muutto
 • Omaisuuden myynti
 • Oudolta tuntuvat kiinteistökaupat tai muun omaisuuden myyminen lähipiirin kesken

Tekijään liittyviä tekijöitä, jotka lisäävät riskiä käyttää ikääntynyttä taloudellisesti hyväksi, ovat muun muassa päihde- tai peliriippuvuus, taloudelliset vaikeudet ja omaisuusrikostausta.

Miten toimia kaltoinkohtelutilanteessa

Omalla kohdallasi

Älä jää yksin

 • Ota yhteyttä auttavaan tahoon. Auttavan tahon tehtävä on tukea ja auttaa sinua tarpeesi mukaisesti. Sinun päätettäväksesi jää, aloitatko asiassa rikosprosessin.

Tekijälle apua

 • Usein taloudelliseen kaltoinkohteluun auttaa, kun tekijä saa apua ongelmiinsa. Sinua avustavan tahon kanssa tekijää voidaan yrittää saada mielenterveys- tai päihdetyön tai muiden tarpeellisten tukitoimien pariin.

Katkaise tilanne

 • Pyri katkaisemaan tilanne. Vaikka se on vaikeaa, pyri minimoimaan itseesi kohdistuva haitta. Voit laatia myös turvasuunnitelman, joka auttaa sinua ennakoimaan uhkaavia ja vaarallisia tilanteita. Voit käydä läpi turvasuunnitelman kysymyksiä itseksesi, mutta parasta olisi tehdä se yhdessä ammattiauttajan tai jonkun muun luotettavan henkilön kanssa. Säilytä suunnitelma turvallisessa paikassa, josta uhkaa aiheuttava läheisesi ei saa sitä käsiinsä. Hälytä apua heti, kun tilanne alkaa olla uhkaava. Aseta hätänumero 112 matkapuhelimen pikavalintaan.

Toisen kohdalla

Kysy - selvitä - rohkaise - ole tukena

 • Kysy asioista, jotka huolestuttavat sinua. Rohkaise ikääntynyttä puhumaan asiasta ja hakemaan apua. Ole tukena ja turvana avunhakemisen eri käänteissä.

Ohjaa avun piiriin

 • Ohjaa henkilöä ottamaan yhteyttä auttavaan tahoon. Auttavan tahon tehtävä on tukea ja auttaa ikääntynyttä hänen tarpeidensa mukaisesti. On ikääntyneen oma valinta, aloitetaanko asiassa rikosprosessi vai ei.

Tee huoli-ilmoitus

 • Huoli-ilmoitus on kunnalle tehtävä ilmoitus ikääntyneen henkilön palveluntarpeesta. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa selvittämään ikääntyneen henkilön tarpeet ilmoituksen perusteella. Meillä kaikilla on oikeus tehdä huoli-ilmoitus, jos ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa tai sinulla herää epäilys, ettei ikääntynyt henkilö saa tarvitsemiaan palveluita tai hän on joutunut kaltoinkohdelluksi. Ilmoituksen vastaanottavat tahot löytyvät oman kunnan verkkosivuilta. Voit aina soittaa myös kunnan johtavalle sosiaalityöntekijälle tai vanhustyöstä vastaavalle työntekijälle.

Väkivaltaa ja huonoa kohtelua ei tule koskaan hyväksyä. Asiasta puhuminen jonkun luotettavan henkilön kanssa on usein avuksi ja auttaa jaksamaan. Yhdessä voi löytyä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Auttavia tahoja

Ammatillista apua kaltoinkohtelutilanteissa saa oman kunnan sosiaalipäivystyksestä, alueen sosiaalityöntekijältä, kotihoidon ja terveysaseman henkilökunnalta, lähimmästä turvakodista ja poliisilta. Apua, tukea ja neuvoja tarjoavat myös erilaiset valtakunnalliset ja alueelliset auttavat puhelimet, seurakunnat sekä väkivaltatyöhön ja ikäihmisten erityiskysymyksiin erikoistuneet järjestöt ja yhteisöt, esimerkkeinä:

TURVALLISEN VANHUUDEN PUOLESTA - SUVANTO RY

Ilmainen ja valtakunnallinen päivystävä puhelin Suvanto-linja numerossa 0800- 06776 palvelee tiistaisin klo 13-15. Lakineuvonta parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 16-18. Nettisivu: https://www.suvantory.fi/

NOLLALINJA

Ilmainen ja valtakunnallinen auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille numerossa 080 005 005. Nollalinjalle voi soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Nettisivu: https://www.nollalinja.fi

TURVAKODIT YMPÄRI SUOMEN

Turvakodit vastaanottavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Useimmat turvakodit ovat avoinna ympäri vuorokauden. Turvakotiin voi soittaa kun kokee väkivaltaa tai sen uhkaa läheisissä ihmissuhteissa. Katso päivystävät puhelinnumerot Ensi- ja turvakotien liiton sivuilta osoitteesta https://ensijaturvakotienliitto.fi/yhteystiedot/#turvakodit_yhteystiedot.

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS

Auttava puhelin 116 006 suomeksi ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21 sekä ruotsiksi keskiviikkoisin klo 13-17. Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177 ma-to klo 17-19. Asiakaspalvelu virka-aikana alueellisissa palvelupisteissä. Löydät lähimmän palvelupisteen alueellisista yhteystiedoista netistä osoitteesta https://www.riku.fi.