Katkaise kaltoinkohtelu

Jokaisella on oikeus hyvinvointiin ja turvallisuuteen elämässään. Taloudellisen kaltoinkohtelun katkaiseminen voi tuntua haasteelliselta.
Lähimpien avustaminen taloudellisesti on yleistä ja usein myös molempien osapuolien tahdon mukaista. Jos avustaminen kuitenkin tapahtuu hyväksikäyttäen, uhaten tai käyttäen väkivaltaa tai esimerkiksi antamalla väärää tietoa, on kyse kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Usein taloudelliseen kaltoinkohteluun liittyvä henkinen väkivalta on väkivallan muodoista vaikeampi tunnistaa, mutta sitäkään ei pidä hyväksyä.

Mikäli taloudellisesti hyväksikäyttävän osapuolen kanssa on turvallista keskustella tilanteesta, kannattaa olla rehellinen ja suora. Kenelläkään ei ole velvollisuutta elättää lähipiirinsä aikuisia. Jos kuitenkin haluaa avustaa taloudellisesti, sen tulee perustua yhteiseen sopimiseen ja sovituissa rajoissa tulee pysyä.

Tilanteen katkaisemiseksi on monia keinoja. Mikäli kaltoinkohtelijalla on pääsy uhrin varallisuuteen, tulee tämä pääsy katkaista. Pankin kanssa voi sopia maksuvälineiden tai rinnakkaistunnusten katkaisemisesta. Jos kyseessä on kotiin tai muuhun kiinteistöön kohdistuva väärinkäyttö, lukot voi vaihtaa. Jos epäilee edunvalvojana toimivan läheisen käyttävän valtuuksiaan väärin, asiasta voi tehdä kantelun digi- ja väestötietovirastoon ja pyytää holhousviranomaista tarkistamaan edunvalvojan toimintaa.

Myös yhteydenpidon katkaiseminen voi olla keino päästä irti väkivaltaisesta ihmissuhteesta, mutta usein kaltoinkohtelusta kärsivä henkilö haluaa eroon vain suhteessa vallitsevasta väkivallasta, ei itse ihmissuhteesta. Usein tällaisessa tilanteessa voi olla hyvä, että kaltoinkohteleva läheinen saa apua omaan tilanteeseensa, jotta tarve käydä iäkkään läheisen kukkarolla poistuu.

Jos tilannetta ei ole mahdollista ratkaista keskustellen, rajoista sopien ja kaltoinkohtelijalle apua hakien, on syytä käyttää vahvempia keinoja. Mikäli uhri ei halua aloittaa asiassa rikosprosessia, yksi mahdollisuus on lähestymiskiellon hakeminen poliisilta tai käräjäoikeudelta. Asiasta voi myös tehdä rikosilmoituksen.

Vaikkei tilanteessa olisi vielä valmis tekemään ratkaisuja, kannattaa silti ottaa yhteyttä auttaviin tahoihin. Nämä tahot auttavat uhria parantamaan turvallisuuttaan kaltoinkohtelevassa ihmissuhteessa sekä neuvovat ja rohkaisevat tilanteen ratkaisemiseksi.

Jos on huolissaan ikääntyneen henkilön hyvinvoinnista, hänestä voi tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoitus tehdään yleensä oman kunnan vanhuspalveluihin tai vanhussosiaalityöhön. Ilmoituksen voi useimmiten tehdä netti- tai paperilomakkeella, tai puhelimitse. Yksityishenkilön tulisi pystyä tekemään ilmoitus nimettömästi ja vaillinaisin tiedoin henkilöstä, jota ilmoitus koskee.

Ota yhteyttä

Logo

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hankesuunnittelija Pirjo Laveri

Puh. 050 431 7613

Hankesuunnittelija Erja Ronkainen

Puh. 050 411 8039

Suvannon asiakastyö

Puh. 050 577 0218 tai 050 577 0214

etunimi.sukunimi@suvantory.fi

© 2021 Suvanto ry. Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki