Auttavia tahoja

Hätänumero 112
Hätänumeroon voit soittaa, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle hätätilanteessa.
Hätänumero 112 (maksuton)

Kuntien tarjoamat palvelut
Ammatillista apua kaltoinkohtelutilanteissa saa oman kunnan sosiaalipäivystyksestä, alueen sosiaalityöntekijältä, kotihoidon ja terveysaseman henkilökunnalta, lähimmästä turvakodista ja poliisilta. Voit myös tehdä huoli-ilmoituksen kunnan vanhuspalveluihin.

Suvanto ry
Suvannon asiakastyöntekijät tarjoavat tukea ja neuvontaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille, heidän läheisilleen tai muille asiasta huolestuneille.
Päivi Helakallio Puh. 050 – 577 0214 Christina Koivukoski Puh. 050 – 577 0218

Nollalinja
Nollalinja auttaa kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan, heidän läheisiään, sekä ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.
Nollalinja 0800 05 005 (24/7, maksuton)

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Puhelinpäivystäjät kuuntelevat, keskustelevat ja ohjaavat tarvittaessa edelleen. Vastaajaan voi myös jättää omat yhteystiedot, jolloin työntekijä ottaa soittajaan yhteyttä viiden arkipäivän sisällä.
Rikosuhripäivystys 116 006 (ma–pe klo 9–20 sekä ruotsiksi ma-pe klo 12–14, maksuton)

Turvakodit
Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotiin voi soittaa, jos haluaa lisätietoa tai tilanne mietityttää. Turvakotiin voi mennä oma-aloitteisesti milloin vain. Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta.
Turvakotien yhteystiedot THL:n sivuilla.

Ota yhteyttä

Logo

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hankesuunnittelija Pirjo Laveri

Puh. 050 431 7613

Hankesuunnittelija Erja Ronkainen

Puh. 050 411 8039

Suvannon asiakastyö

Puh. 050 577 0218 tai 050 577 0214

etunimi.sukunimi@suvantory.fi

© 2021 Suvanto ry. Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki