Apua läheiselle

Vastuu väkivallasta on aina sen tekijällä. Läheisessä ihmissuhteessa ja erityisesti ikääntyneen vanhemman ja aikuisen lapsen suhteessa kaltoinkohdeltu ihminen saattaa erityisesti haluta jatkaa ihmissuhdetta väkivallan läsnäolosta huolimatta. Olisi kuitenkin syytä pyrkiä väkivallan katkeamiseen.

Tarve käydä ikäihmisen kukkarolla johtuu useimmiten syystä, ettei kaltoinkohtelijalla ole riittävästi varoja rahoittaa omaa elämäänsä. Tämä voi johtua esimerkiksi taloustaitojen puutteesta, velkaantumisesta, elämänhallinnan ongelmista tai riippuvuuksista. Velkaantumisen syystä huolimatta, toistuva rahan antaminen ei ratkaise taustalla olevia ongelmia, vaan saattaa jopa pahentaa tilannetta. Rahan antamisen lopettaminen on rajojen asettamista, ja siten rakkaudellinenkin teko.

Mistä apua?

Apua taloudenhallintaan ja velkaantumiseen
Takuusäätiö tarjoaa runsaasti tietoa ja työvälineitä tulojen ja menojen yhteensovittamiseen sekä velkaantumiseen liittyviin kysymyksiin. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja myös chatissa.
Velkalinja 0800 98009 (arkisin 10 - 14, maksuton).
Takuusäätiön “Läheinen rahavaikeuksissa” -opas.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta auttaa taloudellisen kokonaistilanteen kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. Saat apua velkajärjestelyn hakemiseen ja maksuohjelman sekä muiden edellytettyjen selvitysten ja asiakirjojen laatimiseen. Neuvojat voivat olla myös mukana sovintoneuvotteluissa velkojien kanssa.
Oikeusaputoimistojen yhteystiedot nettisivuilla

Apua riippuvuuksien hoitoon
Päihdelinkki -sivustolta löydät runsaasti päihde- ja peliriippuvuuksiin ja niiden hoitoon liittyvää materiaalia. Sivustolla on myös ohjeita riippuvaisen läheiselle ja oma-apua riippuvuuksien hoitoon, päihteidenkäytön vähentämiseen ja retkahduksien ehkäisemiseen.
Päihdehoitoa järjestävät kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös yksityisiä päihdehoidon palveluita on saatavilla.
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta voidaan tehdä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle henkilöstä, jonka elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta on huolissaan.
Peluuri tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa kun pelaaminen haittaa elämää ja etsit ammattitaitoista ja kannustavaa keskustelukumppania. Tarjolla on myös vertaistukea, oma-apuvälineitä sekä vinkkejä ja keinoja pelaamisen hallintaan. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja myös chatissa.
Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 (arkisin 12-18, maksuton)

Apua väkivallan tekijälle
Väkivaltatyön avopalveluita on saatavilla ympäri Suomen. Niissä autetaan kaikkia väkivallan osapuolia. Yhteyttä voi ottaa myös yhteydenottolomakkeella, josta ohjataan oikeaan alueelliseen palveluun.
Lyömättömän linjan asiakkaaksi voivat hakeutua miehet, jotka ovat käyttäneet lähisuhteissaan henkistä tai fyysistä väkivaltaa, sekä myös miehet, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Työmuotoina ovat yksilötapaamiset videoteitse tai kasvotusten.
Maria Akatemian naisenväkivalta.fi tarjoaa verkkomuotoista tukea väkivaltaa käyttäville tai sen käyttöä pelkääville naisille.
Maria Akatemian Avoin linja -puhelinpäivystys 09 7562 2260 (ti 16-19, pe 12-14, maksuton) on luottamuksellinen palvelu väkivaltaa käyttäville tai sen käyttöä pelkääville naisille.

Ota yhteyttä

Logo

Ota rohkeasti yhteyttä!

Hankesuunnittelija Pirjo Laveri

Puh. 050 431 7613

Hankesuunnittelija Erja Ronkainen

Puh. 050 411 8039

Suvannon asiakastyö

Puh. 050 577 0218 tai 050 577 0214

etunimi.sukunimi@suvantory.fi

© 2021 Suvanto ry. Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki